pelarisan

Batu Nyai Roro Kidul

Sebuah batu mustika yang ki gede dapatkan dari ritual gaib di pantai selatan,ki gede menamai batu mustika tersebut dengan

Februari 23rd 2016 | Mustika Keramat

Pusaka Cemeti Sukmo

Pusaka cemeti Sukmo ini adalah sebuah benda pusaka yang dahulu di dapatkan dari penarikan gaib di sebuah pohon tua,masyarakat

Februari 19th 2016 | Pusaka Keramat

Batu Mustika Ular Gaib

Batu Mustika Ular Gaib ini ki gede dapatkan dari penarikan gaib di kerajaan gaib nyai blorong,batu mustika keramat ini memiliki

Februari 10th 2016 | Mustika Keramat

Azimat Pelarisan Ampuh

Azimat/jimat keramat pelarisan mungkin sudah tidak asing lagi di teliga para pedagang ataupun pemilik usaha atau bisnis pada umumnya,jimat

Februari 9th 2016 | Azimat Keramat