kerejekian

Batu Nyai Roro Kidul

Sebuah batu mustika yang ki gede dapatkan dari ritual gaib di pantai selatan,ki gede menamai batu mustika tersebut dengan

Februari 23rd 2016 | Mustika Keramat

Azimat Kitab Stambul

Kitab stanbul Kitab stanbul ini Berbentuk seperti Al-Qur’an kecil, yang bertuliskan rajah dengan tinta warna emas pada setiap lembaran-lembarannya dan

Februari 22nd 2016 | Azimat Keramat

Pusaka Cemeti Sukmo

Pusaka cemeti Sukmo ini adalah sebuah benda pusaka yang dahulu di dapatkan dari penarikan gaib di sebuah pohon tua,masyarakat

Februari 19th 2016 | Pusaka Keramat